ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
პუბლიკაციები

თრეფიქინგი და არალეგალური მიგრაცია

ბროშურაში მოცემულია ინფორმაცია უხცოეთში არალეგალური მიგრაციისა და თრეფიქინგის საფრთხეების შესახებ. მას აქვს გზამკვლევის სახე და მკითხველს აწვდის ინფორმაციას შესაბამისი სტრუქტურებისა და საჭირო რესურსების შესახებ.

ბროშურა მომზადდა ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა საგანმანათლებლო და ბიზნესსაქმიანობის ხელშემწყობი პროექტის ფარგლებში, რომელიც განხორციელდა გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიერ ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერითა და სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის (DVV International) საქართველოს ოფისთან და ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბთან პარტნიორობით.

 

დართული ფაილები

ტრეფიკინგი და არალეგალური მიგრაცია

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...