ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2

პრაქტიკული და თეორიული კურსი ლურჯი მოცვისა და კივის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში დასრულდა. კურსის მონაწილეებმა პროგრამის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა , რომელსაც თან აღნიშნულ სფეროში მათი გამოცდილებაც ერთვოდა, ტესტირებაში ასახეს.

ტესტირებაში შეტანილი იყო ყველა ის საკითხი, რომელიც პროგრამის მონაწილეებმა სასწავლო კურსის გავლისას შეისწავლეს :

ლურჯი მოცვის და კივის ჯიშები და გაშენების ტექნოლოგია, სხვლა-ფორმირება და კვება, მავნებელ-დაავადებების, სარეველების და სტრესული ფაქტორების მართვა ასევე მოცვისა და კივის მოსავლის მართვა.

პროგრამის მონაწილეებს შემაჯამებელი ტესტირების გავლა და შეძენილი ცოდნის უკუგება არ გასჭირვებიათ.

სასწავლო პროგრამა განხორციელდა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსებული პროექტის - "პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2" - ფარგლებში, რომელიც განახორციელა გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრმა, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) და სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისის (SDC) დაფინანსებით.

 

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...