ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2

მოცვის მოვლა-მოყვანის კურსის პრაქტიკული ნაწილი კომპანია ,ლურჯი ველის“ კუთვნილ მოცვის პლანტაციებში გაგრძელდა. კურსის მონაწილეებმა აღნიშნული კომპანიის საკუთრებაში არსებული სასათბურე მეურნეობა მოინახულეს და გაეცნენ დახურულ გრუნტში მოცვის მოვლა მოყვანის წესებს. სასწავლო პროგრამა ხორციელდება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსებული პროექტის - "პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2" - ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით.
განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...