ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის (SECTORS)

პროექტის „უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის" (SECTORS) ფარგლებში განხორციელდა პიროვნული ზრდის პროგრამა პროექტის სამიზნე ჯგუფის წევრებისათვის. ამ ეტაპისთვის პროგრამა ერთი ჯგუფისთვის ჩატარდა და მასში სამეგრელოს მუნიციპალიტეტიდან იყვნენ ჩართულნი მონაწილეები.

მსგავსი სასწავლო პროგრამა სამეგრელოს რეგიონში მსურველთა მეორე ჯგუფისათვის უახლოეს პერიოდში ჩატარდება.

„უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის" (SECTORS) დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, დემოკრატიის ინსტიტუტთან და ასოციაცია „ათინათთან“ პარტნიორობით.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...