ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

"პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2“

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) დაფინანსებული პროექტის "პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2" ფარგლებში გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი აცხადებს მსურველთა მიღებას სასწავლო პროგრამებზე - ლურჯი მოცვის გაშენება-მოვლა; კივის (აქტინიდია) გაშენება-მოვლა“.

თითოეული სასწავლო პროგრამა შედგება შემდეგი ძირითადი მოდულებისგან:

ლურჯი მოცვის გაშენება-მოვლა (15 ტრენინგ-სესია):

1. ლურჯი მოცვის ჯიშები და გაშენების ტექნოლოგია

2. ლურჯი მოცვის ბაღის სხვლა-ფორმირებადა კვება

3. ლურჯი მოცვის მავნებელ-დაავადებების, სარეველების და სტრესული ფაქტორების მართვა

4. მოსავლის მართვა

კივის (აქტინიდია) გაშენება-მოვლა (20 ტრენინგ-სესია):

1. კივის ჯიშები და მათი გაშენების ტექნოლოგია

2. კივის ბაღის მოვლა

3. კივის ნერგის წარმოება

4. მოსავლის მართვა

სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ გურიის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს. კერძოდ:

1. საჯარო და კერძო აგრო საექსტენციო სერვისების მწარმოებელ ორგანიზაციებში მომუშავე სპეციალისტებს;

2. აგრარული პროფილის პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების მასწავლებლებს;

3. შესაბამისი პროფილის სამეცნიერო-კვლევით სექტორში მომუშავე პირებს;

4. სამიზნე კულტურათა წარმოებით დაინტერესებულ და შესაბამისი პროფესიული პროფილის მქონე ფერმერებს;

5. აგრარული პროფილის უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლის კურსდამთავრებული;

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა შეავსონ განაცხადის ფორმა ქვემოთმოცემული ბმულის საშუალებით 2021 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით.

განაცხადის ფორმა: http://bit.ly/3rGcKgw

სასწავლო პროგრამის ხარჯს, სესიებზე კვების ჩათვლით მთლიანად ფარავს გაეროს განვითარების პროგრამა, არ ანაზღაურდება კურსის მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯი.

დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი

ელ.ფოსტა: revishvili@gmail.com

ტელ: 599 981898

პროექტი "პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2“ ხორციელდება გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...