ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

ახალგაზრდები ცვლილებებისათვის

გურიის პრობაციის ბიუროში გაიმართა პროექტის "ახალგაზრდები ცვლილებებისათვის" პრეზენტაცია, პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების რეაბილიტაციას, მათ გააქტიურებასა და საზოგადოებაში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელსაც გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი ახორციელებს პროექტ „არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის

განხორციელების ხელშეწყობა”-ის მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...