ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტში

აბაშის მუნიციპალიტეტის ხელოვნების სკოლის დარბაზში, დაინტერესებულ პირთათვის, გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის ორგანიზებით სამი სხვადასხვა თემატიკის სემინარი ჩატარდა: „ფონდების, რესურსების მოძიების შესავალი“ - რომელსაც ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამოქალაქო ჯგუფები ესწრებოდნენ; „მცირე ბიზნესის შესავალი_როგორ დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი“ - საოჯახო მეურნეობებისა და მცირე ბიზნესის წამოწყების მსურველთა მონაწილეობით; „მოხალისეობა და აქტიური მოქალაქეობა“ - მუნიციპალიტეტის საჯაროს სკოლების უფროსკლასელთა ჩართულობით. სემინარებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის დამფუძნებლები ზვიად ერაძე და თამარ ღლონტი უძღვებოდნენ.

ღონისძიებები განხორციელდა პროექტის - „საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტში“ ფარგლებში, რომელსაც ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით აბაშის მუნიციპალიტეტთან, გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრთან და სტუდენტურ- ახალგაზრდულ სათათბიროსთან პარტნიორობით ახორციელებს.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...