ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის

(SECTORs) უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის" - ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დაფინანსებული  პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის ორგანიზაცებით. 
ღონისძიება 19 ოქტომბერს ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით ჩატარდა კოვიც 19-ის გავრცელებით გამოწვეული შეზღუდვით გამო და მას 30-ზე მეტი ადამიანი ესწრებოდა მათ შორის:  ადგილობრივი თვითმმართველობა, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, პროფესიული კოლეჯი, დასაქმებებისა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს წარარმომადგენლები, მას მედია და სხვა დაინტერესებული პირები.  
აუდიტორიას მიესალმა ევროდელეგაციის წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო ყოჩიშვილი, ხოლო პროექტის დირექტორმა თამარ ღლონტმა მონაწილეებს პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საქმიანობები გააცნო.  
მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო ერთ-ერთი კომპონენტის - დასაქმების ბაზრის კვლევის მნშვნელობისა და სპეციფიკის მიმოხილვას,  რომელიც აუდიტორიას ამავე  პროექტის  კოორდინატორმა ოთარ რევიშვილმა გააცნო.  
სახელმწიფო რწმუნებულმა ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში, ბატონმა ზურაბ ნასარაიამ ისაუბრა პროექტის მნიშვნელობაზე რეგიონის ეკონომიკური განვითარების საქმეში. მონაწილეებმა ასევე ისაუბრეს სექტორთაშორის თანამშრომლობის პერპექტივებზე მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმებისა და პროფესიული განვითარების კუთხით.  
"(SECTORs) უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის" დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.  ახორციელებს გურიის  ახალგაზრდული რესურსცენტრი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, დემოკრატიის ინსტიტუტთან და ასოციაცია „ათინათთან“ პარტნიორობით. პროექტის განხორციელების არეალია  გურია, აჭარა და სამეგრელო, პერიოდი კი 36 თვეს მოიცავს.  
განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...