ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის

გადაცემა მომზადებულია ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის "უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის" ფარგლებში  სტუმრები: თამარ ღლონტი და ოთარ რევიშვილი - "გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი", რუსუდან ყალიჩავა - ასოციაცია "ათინათი", ალექსანდრე ლორთქიფანიძე - "დემოკრატიის ინსტიტუტი", ნუკი ჩხიკვაძე - "საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია"  რადიოგადაცემა  მომზადდა  ევროკავშირის  მხარდაჭერით.  მის შინაარსზე სრულად  პასუხისმგებელია განმახორციელებელი  ორგანიზაციები და ის არ გამოხატავს ევროკავშირის ოფიციალურ პოზიციას. 
(SECTORS) უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის" დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ. ახორციელებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, დემოკრატიის ინსტიტუტთან და ასოციაცია „ათინათთან“ პარტნიორობით. 
 
განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...