ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა თამარ ღლონტმა და პროექტების მენეჯერმა ოთარ რევიშვილმა პროექტ "პროფესიული განათლების სისტემების  მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2“-ის ფარგლებში საოფისე და ექსტენციონისტის საქმიანობის განხორციელებისათვის  საჭირო ინვენტარი და  აღჭურვილობა გადასცა სოფლის განვითარების სააგენტოს რეგიონალურ და მუნიციპალურ სამსახურებს გურიაში.  
ინვენტარისა და ტექნიკის შეძენა მოხდა პროექტის - "პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2“- ის  ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გურიის ახალგაზრდული რესურს ცენტრის მიერ, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის  სააგენტოს (SDC) დაფინანსებით. 
განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...