ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

მოქალაქეთა მზარდი მონაწილეობა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის ინიციატივით, NDI-ს მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ინიციატივა მოქალაქეთა მზარდი მონაწილეობისათვის თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში“- ფარგლებში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  თვითმმართველობამ მოქალაქეთა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების კომპონენტის განხორციელება დაიწყო. 2019 წლის 13 მარტს, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ხსენებული კომპონენტისათვის 150 000 ლარი დაამტკიცა, რომელიც გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიერ შემუშავებული ინოვაციური ელექტრონული მექანიზმის საშუალებით განიკარგება.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...