ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
პუბლიკაციები

არ შემიცოდო - ფილმი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე

ფილმი მომზადებულია გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტის ბაზაზე მოქმედი ფილმების სტუდიის მიერ, მშვიდობის კორპუსის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია - გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი.

 

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...