ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!

ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა.

ჩვენი მისიაა ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა განივითარონ უნარები, რათა მოახდინონ საზოგადოებაში სოციალური და ეკონომიკური რეალიზება და იცხოვრონ აქტიური მოქალაქის ცხოვრების წესით.

საქმიანობის სტრატეგიული მიმართულებები კი - სამოქალაქო განათლება, თემის წევრების პიროვნული განვითარება და მათი დასაქმების შესაძლებლობების ზრდა, საზოგადოების წევრების მონაწილეობის ხელშეწყობა ადგილობრივი საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.

ზვიად ერაძე , გამგეობის თავმჯდომარე

1997 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი.

2002 წელს თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი, რომელსაც დღემდე უკავშირდება მისი საქმიანობა.

მონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და პროფესიულ სასწავლო და გაცვლით პროგრამებში აშშ-სა და ევროპის ქვეყანებში.

სხვადასხვა დროს იყო საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებული 20-ზე მეტი პროექტის დირექტორი.

თამარ ღლონტი , აღმასრულებელი დირექტორი

1998 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

2002 წელს თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი, სადაც დღემდე საქმიანობს.

მონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და პროფესიულ სასწავლო და გაცვლით პროგრამებში აშშ-სა და ევროპის ქვეყანებში.

დღემდე იყო საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციის მიერ დაფინანსებული 15 - ზე მეტი პროექტის დირექტორი.

თედო ხომერიკი , ფინანსური მენეჯერი

1996 წელს დაამთავრა თბილისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი „გაენათი“, დარგობრივი ეკონომიკის სპეციალობით.

1998-2006 წლებში მუშაობდა სადაზღვევო კომპანია „ალდაგის“ გურიის ოფისის მენეჯერის თანამდებობაზე.

2006 წელს დაასრულა ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის სერთიფიცირებულ ბუღალტერთა პროგრამა.

2016 წელს გაიარა ACCA - ს პირველი დონე.

2006 წლიდან დღემდე არის გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის ფინანსური მენეჯერი და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული პროექტების ბუღალტერი.

ინგა დუმბაძე , სამოქალაქო განათლების კომპონენტის კოორდინატორი

1999 წ დაამთავრა ივანე ჯავახიშვლის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი.

1999-2001 წლებში მუშაობდა რეგიონულ ტელეკომპანია ,,გურიას’’ კორესპონდენტად.

2004 წელს იყო IFES ltd ამომრჩეველთა განათლების პროგრამის ტრენერი.

2004 წლიდან დღემდე მუშაობს საზოგადოებრივ ორგანიზაცია გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში სამოქალაქო განათლების კომპონენტის მენეჯერის თანამდებობაზე.

ქეთევან გობრონიძე , სამოქალაქო განათლების კომპონენტის კოორდინატორი

2008 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი.

2008-2009 წლებში მუშაობდა დამოუკიდებელ გაზეთ „გურია ნიუსში“ ჟურნალისტად.

2009 წლიდან მუშაობს გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში სამოქალაქო განათლების კომპონენტის კოორდინატორად.

ანა ნოზაძე , ინგლისური ენის პედაგოგი

2002 წელს დაამთავრა ოზურგეთის ინდუსტრიულ-პედაგოგიური კოლეჯის უცხო ენის ფაკულტეტი.

2008 წლიდან მუშაობს სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელი გომის საჯარო სკოლაში ინგლისური ენის პედაგოგად.

2013 წელს ჩააბარა პედაგოგთა სასერთიფიკაციო გამოცდა და მიენიჭა უფროსი მასწავლებლის სტატუსი.

2014 წელიდან პარალელურად შეუდგა მუშაობას გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში, ინგლისური ენის მასწავლებლად.

ნადია ქარდავა , ინგლისური ენის პედაგოგი/ადმინისტრაციული ასისტენტი

2014 წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი „სეუ“-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - ბაკალავრის ხარისხით ინგლისური ენის ფილოლოგიაში.

2014 წელს ჩააბარა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის ფაკულტეტზე - უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა).

2015 წლის მარტიდან მუშაობს ინგლისური ენის პედაგოგად გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში, ხოლო 2015 წლის ოქტომბრიდან პედაგოგიურ საქმიანობასთან ერთად ითავსებს ორგანიზაციის ადმინისტრაციული ასისტენტის თანამდებობას.

თამარ კუტუბიძე , ინგლისური ენის პედაგოგი

2000 წელს დაამთავრა ბათუმის სახელმწიფო უმაღლესი პედაგოგიური კოლეჯის უცხო ენების ფაკულტეტი.

2002-2008 წლებში მუშაობდა ქალაქ ოზურგეთის განათლების მუშაკთა სახლში, ინგლისური ენის მასწავლებლად.

2015 წლიდან დღემდე მუშაობს გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში, ინგლისური ენის პედაგოგად.

მარიკა მამალაძე , პიროვნულ განვითარებისა და პროფესიული განათლების კომპონენტის კოორდინატორი

2016 წელს დაამთავრა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციოლოგიის ფაკულტეტი და ჩაირიცხა ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის საერთაშორისო ურთიერთობების  ფაკულტეტზე. 

2015 წლიდან დღემდე მუშაობს გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში ყოფილ და პოტენციურ მიგრანტთა საგანმანათლებლო და ბიზნეს-საქმიანობების ხელშემწყობი პროექტის კოორდინატორად.

მონაწილეობდა სხვადასხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო და პროფესიულ სასწავლო პროგრამებში.

2016 წლიდან არის შპარკასე საქართველოს და dvv international- ის ფინანსური ტრენერი გურიის რეგიონში.

ნიკოლოზ (ნუგზარ) ფრანგულაშვილი , საგამომცემლო მიმართულების კოორდინატორი

2012 წელს დაამთავრა პროფესიული კოლეჯი „განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა“, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტექნიკოს-ოპერატორის (IT essential) განხრით. 

2015 წელს დამთავრა პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი“, ბუღალტერ-მოანგარიშის  სპეციალობით.

2016 წლიდან მუშაობს გურიის ახალგაზდულ რესურსცენტრში, საგამომცემლო მიმართულების კოორდინატორად.

ოთარ რევიშვილი , ბიზნესის განვითარების კომპონენტის კოორდინატორი

2005 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი, სპეციალობით - საბანკო საქმე.

2006-2008 წლებში სწავლობდა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სუბტროპიკულ მეურნეობის ეკონომიკისა და ტურიზმის ფაკულტეტზე, სპეციალობით - ბიზნესის მართვა, სადაც, მოიპოვა მაგისტრის ხარისხი.

2007-2012 წლებში მუშაობდა ს.ს.ი.პ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოზურგეთის განყოფილების უფროსად.

2012-2013 მუშაობდა საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში.

2016 წლის 1 თებერვლიდან მუშაობა დაიწყო ს.ს „ლიბერთი ბანკი“-ს შიდა მონიტორინგის სამსახურში, ამავე წლის 1 აგვისტოდან დღემდე მუშაობს “DVV international”-ში ბიზნეს კონსულტანტის და გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში ბიზნესის განვითარების კომპონენტის კოორდინატორის თანამდებობაზე.

ნათია ჩხარტიშვილი , პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების პედაგოგი

2000 წელს დაამთავრა საქართველოს ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი თარჯიმნის სპეციალობით (ინგლისური ენა).

2012 წლიდან დღემდე  მუშაობს სსიპ მელექედურის საჯარო სკოლაში ინგლისური ენის პედაგოგად, ხოლო გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში - პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსების პედაგოგად.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...