ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სერვისები

რას გვაძლევს კურსები :

სასწავლო პროცესი ეფუძნება სახალისო, ინტერაქტიულ თამაშებს, სავარჯიშოებსა და აუდიო - ვიდეო მასალას, რაც იძლევა საშუალებას, მოხდეს ბავშვის საუბრის, მოსმენის, ენის გრამატიკისა და მართლწერის უნარების საინტერესო და უშუალო გარემოში გაუმჯობესება.

პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები

კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები, გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში, დაარსდა 2002 წელს და მისი ფუნქციონირების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. ცენტრის მომსახურებით დღემდე 1000-მდე ადამიანმა ისარგებლა.

დღესდღეობით, კომპიუტერთან მუშაობის ცოდნა, წარმაოდგენს ადამიანის წარმატების ერთერთ უპირველეს წინაპირობას. ჩვენს, კურსებზე მიესალმებიან ნებისმიერი წოლოვანების ადამიანების.

ჩვენთან შეისწავლება როგორც ზოგადი კომპიუტერული უნარჩვევები, ასევე საოფისე პროგრამები, რომელთა ცოდნაც სასურველია ნებისმიერი მოზარდისა, თუ ზრდასრულისათვის.

რას გვაძლევს გამომცემლობა :

სასწავლო პროცესი ეფუძნება სახალისო, ინტერაქტიულ თამაშებს, სავარჯიშოებსა და აუდიო - ვიდეო მასალას, რაც იძლევა საშუალებას, მოხდეს ბავშვის საუბრის, მოსმენის, ენის გრამატიკისა და მართლწერის უნარების საინტერესო და უშუალო გარემოში გაუმჯობესება.

საგამომცემლო სახლი - „ეკო - გურიაპოლიგრაფი“

2016 წლის გაზაფხულზე გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში დაარსდა საგამომცემლო სახლი „ეკო - გურიაპოლიგრაფი“, სადაც უახლესი ფერადი საბეჭდი მოწყობილობებისა და პროფესიონალი თანამშრომლების დახმარებით, რეგიონიდან გაუსვლელად, შეგიძლიათ მიიღოთ უმაღლესი ხარისხის დიზაინრული და ბეჭდვითი მომსახურეობა:

 • გაზეთები
 • სავიზიტო ბარათები
 • ბლანკები
 • მოსაწვევები
 • პლაკატები
 • სერტიფიკატები
 • ფლაერები
 • ბილეთები
 • ბროშურები და სხვა მაღალი ხარისხის მასალები.

პრომო სუვენირები:

 • მაისურები
 • ჭიქები
 • ტილოს ჩანთები

ბეჭდეთ ჩვენთან !!!

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...