ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
პუბლიკაციები

კვლევა შრომის ბაზრის და ზრდის პოტენციალის მქონე ეკონომიკური სექტორების იდენტიფიცირების მიზნით

კვლევა შრომის ბაზრის და ზრდის პოტენციალის

საინფორმაციო ფურცელი

გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის საინფორმაციო ფურცლის არქივი.

ბულინგი - ხმა ამოიღე !

ვიდეორგოლი მომზადდა პროექტის ფარგლებში ,,ფილმები დიალოგისთვის", რომელსაც ახორციელებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი ამერიკული ორგანიზაცია PH International, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის...

მომავლის გზები

ფილმი მომზადებულია პროექტის ,,ჯანსაღი ცოვრების წესი ჯანსაღი საზოგადოებრივი დიალოგისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ,,გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი“ ამერიკულ ორგანიზაცია PH International-თან თანამშრომლობით, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის...

არა განაჩენი - შიდსი

ფილმი მომზადებულია პროექტის ,,ავამოძრავოთ ბავშვები“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი, საქართველოში აშშ-ს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით. ფილმის გადაღების პროცესში ჩაერთო გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრში მოქმედი ფილმების...

მე მინდა სუფთა ქალაქი

ფილმი მომზადებულია გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის ბაზაზე მოქმედი ფილმების სტუდიის მიერ. ...

დააჩქარე სიკეთე

ვიდეორგოლი მომზადდა პროექტის ფარგლებში ,,ფილმები დიალოგისთვის", რომელსაც ახორციელებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი ამერიკული ორგანიზაცია PH International, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის...

თავისუფალი არჩევანი

ვიდეორგოლი მომზადდა პროექტის ფარგლებში ,,ფილმები დიალოგისთვის", რომელსაც ახორციელებს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი ამერიკული ორგანიზაცია PH International, აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის...

არ შემიცოდო - ფილმი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე

ფილმი მომზადებულია გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტის ბაზაზე მოქმედი ფილმების სტუდიის მიერ, მშვიდობის კორპუსის მცირე გრანტების პროგრამის ფარგლებში.  ...

მიგრაციის ტენდენციების კვლევია გურიასა და აჭარაში

დოკუმენტი წარმოადგენს 2015 წელს გურიისა და აჭარის რეგიონებში ჩატარებული მიგრაციის ტენდენციის კვლევის ანგარიშს. ...

წლიური ანგარიში 2016

დოკუმენტი ასახავს გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიერ 2016 წელს განხორციელებული საქმიანობების ანგარიშს - სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით განხორციელებულ პროექტებსა და გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის მიმდინარე საქმიანობებს. ...

თრეფიქინგი და არალეგალური მიგრაცია

ბროშურაში მოცემულია ინფორმაცია უხცოეთში არალეგალური მიგრაციისა და თრეფიქინგის საფრთხეების შესახებ. მას აქვს გზამკვლევის სახე და მკითხველს აწვდის ინფორმაციას შესაბამისი სტრუქტურებისა და საჭირო რესურსების შესახებ. ...

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...