ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ქალაქ ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში

„საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ქალაქ ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში“ პროექტის ფარგლებში გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული საზოგადოების ორგანიზაციებისათვის საგანმანათლებლო სესიები გაიმართა პროგრამული და ფინანსური ანგარიშგების საკითხებზე. სესიების პირველ ციკლს, რომელიც 2020 წლის 6 და 7 აგვისტოს ჩატარდა გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის წარმომადგენლები უძღვებოდნენ და მიზნად ისახავდა ქვე-გრანტიორი ორგანიზაციებისათვის პროგრამული და ფინანსური ანგარიშგების წესებისა და პროცედურის გაცნობას.

პროექტი - „საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ქალაქ ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტებში“ დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია აბაშის მუნიციპალიტეტთან, გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრთან და სტუდენტურ-ახალგაზრდულ სათათბიროსთან პარტნიორობით.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...