ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტში

2019 წლის 30 ოქტომბერს, გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრის ორგანიზებით აბაშის მუნიციპალიტეტში დაინტერესებული პირებისათვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე "პროექტების წერა". მონაწილეებმა ტრენინგის განმავლობაში მოამზადეს საპროექტო განაცხადების ნიმუშები საკუთარ თემებში გამოვლენილი საჭიროებების მიხედვით.

ტრენინგი ჩატარდა პროექტის - „ საზოგადოების ჩართულობაზე ორიენტირებული თვითმმართველობის განხორციელება ფოთსა და აბაშის მუნიციპალიტეტში“ - ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით აბაშის მუნიციპალიტეტთან, გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრთან და სტუდენტურ- ახალგაზრდულ სათათბიროსთან პარტნიორობით.

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...