ვინ ვართ

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია “გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი” დაარსდა 2002 წლის 5 ივნისს.

დაარსებიდან დღემდე, ჩვენმა ორგანიზაციამ, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სამ ათეულზე მეტი წარმატებული პროექტი განახორციელა...

ვრცლად
აქტიური მოქალაქეები ქმნიან ძლიერ ქვეყანას !!
სიახლეები

პროფესიული განათლების სისტემების მოდერნიზაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში ფაზა 2

სატელევიზიო გადაცემა - "თქვენთან ერთად" -  აგრო-საექსტენციო და საკონსულტაციო სისტემების განვითარების ხელშეწყობა გურიაში. 

გადაცემა მომზადდა პროექტის - "პროფესიული განათლების  სისტემების  მოდერნიზაცია  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  სფეროში  ფაზა 2“- ის  ფარგლებში,  რომელიც  ხორციელდება გურიის  ახალგაზრდული  რესურს ც ენტრის  მიერ,  გაეროს  განვითარების  პროგრამის  მხარდაჭერით  შვეიცარიის  განვითარებისა  და თ ანამშრომლობის  სააგენტოს  (SDC)  დაფინანსებით.  

https://www.guria.tv/index.php/world/2019-04-18-13-19-36/11658-2021-01-02-07-40-09?fbclid=IwAR2lKllcHUm_NevKd_cdhQKPLtwd2fti5SQ5z0Auu4dwOTEv_jXQqyO-Pzc 

განსხვავებულ პერიოდში ორგანიზაციის დონორები...